YouTube Chính Thức Ẩn Bộ Đếm Dislike


Sau một thời gian thử nghiệm ẩn số lượt Dislike trong lỗ lực đảm bảo và khuyến khích người xem vào nhà sáng tạo tôn trọng lẫn nhau khi tương tác và bảo vệ các nhà sáng tạo khỏi hành vi quấy rối. YouTube nhận thấy rằng vì người xem không thấy số lượt dislike, nên họ ít nhắm đến việc chọn nút Dislike để tăng con số này trên một video. Qua quá trình thử nghiệm, YouTube nhận thấy hành vi tấn công bằng cách này đã giảm xuống nhất là đối với các kênh mới và nhỏ. 

Nhận thấy tín hiệu tích cực đó, YouTube sẽ chính thức triển khai không hiển thị bộ đếm Dislike trên toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà sáng tạo/chủ kênh vẫn có thể xem dữ liệu không thích này trong YouTube Studio nếu họ muốn đánh giá hiệu quả hoạt động của nội dung họ đang làm. 

Trong thử nghiệm này, một số người chia sẻ rằng họ đã dựa vào số lượt không thích này để quyết định xem một video hay không. Tuy nhiên, YouTube tin rằng những gì họ làm sẽ là một biện pháp đúng đắn cho nền tảng của họ và hi vọng điều này sẽ giúp mọi người hoà nhập và tôn trọng lẫn nhau để nhà sáng tạo có cơ hội đạt được thành công và cảm thấy an toàn khi thể hiện bản thân.

Nguồn: Google tiếng Việt

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post