Google Cloud Tiếp Tục Gặp Sự Cố


Đêm hôm qua, một loạt các website lớn như Spotify, Snapchat, Discord....đều gặp tình trạng không thể truy cập do sử dụng hạ tầng của Google Cloud. 

Theo trang Google Cloud Status Dashboard, sự cố bắt đầu lúc 10h10 (giờ PST) thứ Ba (khoảng 01h10 giờ Việt Nam) kéo dài đến 12h08 (giờ PST). Tuy nhiên, sự cố này lại không hề ảnh hưởng đến các bộ công cụ của Google Workspace như Gmail, Drive, Meet...và cả YouTube.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post