YouTube Thử Nghiệm Ẩn Bộ Đếm Dislike

 YouTube đang thử nghiệm ẩn bộ đếm số lượt dislike video trong nỗ lực ngăn chặn hành vi quấy rối có chủ đích. Trong thử nghiệm mới YouTube sẽ ẩn đi số lượng dislike ngay phía dưới biểu tượng bên cạnh nút Like hiển thị đầy đủ số lượt chọn. 


Mặc dù ẩn bộ đếm dislike nhưng chủ kênh vẫn có thể xem số liệu đầy đủ trong phần YouTube Studio. Việc ẩn bộ đếm này không có nghĩa là vô hiệu hóa tính năng của nút Dislike, nó sẽ hạn chế phần nào những tấn công có chủ đích từ những người có ý định quấy rối nhưng sẽ ảnh hưởng đến người xem khi mà họ sẽ không biết rõ tỷ lệ like/dislike để có thể nhận biết được chất lượng nội dung video.

Nguồn: YouTube, YouTube Help, Android Police

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post