Thủ Thuật Mở Nhanh Các Ứng Dụng Trong Bộ Văn Phòng Workspace


Nếu bạn thường xuyên sử dụng bộ ứng dụng văn phòng trong bộ Google Workspace cả miễn phí lẫn có phí thì có thể tạo nhanh tài liệu chỉ với một kiểu tên miền vô cùng dễ nhớ. 

Để tạo nhanh tài liệu, bạn chỉ cần gõ địa chỉ sau vào trình duyệt internet để mở trang tạo tài liệu tương ứng:

Docs: docs.new
Sheets: sheets.new
Slides: slides.new
Meet: meet.new
Calendar: cal.new
Keep: keep.new
Sites: sites.new
Forms: forms.new

Trên là những tên miền khá dễ nhớ giúp chúng ta nhanh chóng tạo luôn được tài liệu thay vì phải truy cập vào trang chủ từng dịch vụ rồi tạo sau đó.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post