Học Từ Vựng Tiếng Anh Mỗi Ngày Qua Google Search


Tính năng tra từ điển bằng Google đã có từ rất lâu và được nhiều người sử dụng hàng ngày, tính năng giúp người dùng hiểu rõ nghĩa hơn khi ta vô tính bắt gặp chúng trong quá trình làm việc, đời sống. Theo báo cáo từ Google Trends, nhu cầu tra từ điển tăng cao trong tháng Chín vừa rồi nên Google đã thêm một tiện ích thông báo nhỏ giúp bạn học từ vựng tiếng Anh mới mỗi ngày. 

Từ nay, khi bạn tìm kiếm với cấu trúc tra từ điển [define_từ khóa] sẽ được trả về kết quả được lấy dữ liệu từ Từ điển Oxford kèm theo các phát âm, định nghĩa và kèm theo một biểu tượng "Chuông" cho phép Google gửi thông báo "mỗi ngày một từ mới". Khi bạn bấm vào thông báo sẽ được mở ra trang kết quả tìm kiếm với nội dung giải nghĩa đầy đủ.


Hiện tính năng nhỏ này đã có trên ứng dụng Google ở Android, iOS và trên các trình duyệt các thiết bị di động đối với các từ khóa tiếng Anh và sau này có thể chọn tăng thêm độ khó.

Nguồn: Google blog

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post