Google Calendar Thêm Maps Vào Phần Truy Cập Nhanh

Ngay bây giờ, bạn có thể truy cập Google Maps từ phần truy cập nhanh bên phải trong dịch vụ Google Calendar bên cạnh ứng dụng Keep và Tasks có sẵn. Điều này có nghĩa là bạn có thể xem kỹ thông tin về một địa điểm ngay trong Calendar mà không cần phải chuyển sang cửa sổ khác. Tiện ích này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về địa điểm khi bạn tạo sự kiện như vị trí chính xác, giờ mở của, các đánh giá của cộng đồng và các thông tin về đường đi đến đó. 

Google Calendar Thêm Maps Vào Phần Truy Cập Nhanh


Hiện tại, Google đã bắt đầu triển khai cập nhật này tới tất cả người dùng miễn phí và trả phí Workspace của hãng.

Nguồn: Google Workspace Updates

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post