Điện Thoại Pixel Được Bổ Sung 3 Hình Nền Độc Quyền Chủ Đề Ngày Trái Đất

Ngày Trái Đất năm nay sẽ được tổ chức vào Thứ Năm (22/4),  để cổ động cho sự kiện này,  Google đã cung cấp 3 hình nền độc quyền đến từ nghệ sĩ Jeremyville với chủ đề Ngày Trái Đất cho người dùng điện thoại Pixel . 

Các hình nền này sẽ có từ điện thoại Pixel 3 trở đi, bạn có thể sử dụng trong mục Settings > Display > Styles & wallpapers > Wallpaper > Curated Culture.

Nguồn: Made by Google

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post