Ngày Trái Đất Năm 2021

Ngày Trái Đất Năm 2021


Trang chủ Google đã đồng loạt thay logo mới cho ngày Trái đất (22/4/2021). Như ta đã biết, Ngày Trái đất được Liên Hợp Quốc chọn vào ngày 22/4 hàng năm với mong muốn truyền tải đi thông điệp và khuyến khích các phong trào hoạt động bảo vệ môi trường trên toàn thế giới nhằm ngăn chặn các thảm họa đang xảy ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu và tàn phá môi trường.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post