Kỷ Niệm Ngày Lễ Thánh George 2021

Trang chủ Google Anh đã đăng logo mới kỷ niệm ngày hội thánh George năm 2021. Ngày lễ thánh George được diễn ra vào ngày 23/4 hàng năm, đây là ngày lễ quan trọng trong đời sống tinh thần của mọi người dân Anh. Thánh George là vị thánh bảo hộ của nước Anh. Người ta thường vẽ hình thánh George đang giết con rồng để cứu thoát một người phụ nữ xinh đẹp. Con rồng tượng trưng cho sự hung sự dữ, còn người phụ nữ tượng trưng cho chân lý thánh hiện của Thiện Chúa. Thánh George là vị tử đạo cam đảm đã chiến thắng sự dữ. Trong ngày này người dân Anh thường tổ chức các cuộc diễu hành, nhảy múa, treo lá cờ hình ảnh chữ thập và cài bông hồng đỏ trên áo. 


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post