Google Mời Mọi Người Tham Gia Đặt Tên Cho Android N


Đên qua, tại hội nghị I/O, Google cho biết họ vẫn chưa đặt tên cho phiên bản Android tiếp theo mà chỉ gọi tắt là N. Họ muốn tên đó là do người dùng đặt tên. Vậy bạn có ý tưởng với cái tên nào bắt đầu bằng chữ cái N thì có thể gửi cho Google tại địa chỉ: https://www.android.com/versions/name-n/.

Còn mình muốn một cái tên đồ ăn đậm chất Việt Nam nên chọn "Noodle" có nghĩa là "Phở".
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post