Ngày lễ Thánh David Năm 2010


Hôm nay trang chủ Google Vương Quốc Anh đăng logo cho ngày lễ thánh David. Thực chất Ngày lễ Thánh David (ngày mồng 1 tháng 3) chính là ngày Quốc Khánh của Wales ( thuộc Vương quốc Anh ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post