Đón Chào Mùa Xuân Ở Romania


Hôm nay, Google Romania đăng logo cho sự kiện mang tính truyền thống của quốc gia này. Lễ Mărţişor là lễ hội truyền thống để chào đón ngày đầu tiên của mùa xuân.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post