Thêm bản đồ Google vào website của bạn

Bạn có nhu cầu lập 1 bản đồ với các dữ liệu riêng để đưa lên blog, website cho mọi người cũng biết hay chỉ để cung cấp thông tin bản đồ về 1 lĩnh vực nào đó hoặc bạn chỉ dùng bản đồ cho mục đích đơn giản. Để thực hiện tất cả việc đó bạn chỉ cần truy cập http://maps.google.com/getmaps và làm theo hướng dẫn.


Trang web sẽ hướng đẫn bạn cách tạo và chèn 1 bản đồ từ đơn giản đến phức tạp vào blog. Có 2 chế độ cho bạn lựa chọn:
- Chế độ Nhanh: Bạn được hướng dẫn 1 cách đơn giản nhất cách chèn 1 bản đồ có sẵn bằng việc copy đoạn mã do trang Google Maps cung cấp rồi nhúng nó vào website.
- Chế độ Nâng cao: Giúp bạn tạo ra những tấm bản đồ giàu thông tin hơn bằng công nghệ API. Bạn có thể xem một số tấm bản đồ được tạo ra theo cách đó như:
* Zipcar
* Yelp
* Kayak
* KPBS
* NYC & Company
* REA Group
* NYTimes.com
* Xem thêm...
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post