Chuyển đổi, Nén và Tải xuống nhiều tập tin

Ngay từ bây giờ người dùng có thể chuyển đổi, nén và tải xuống nhiều tập tin ( bao gồm văn bản, bảng tính, bản trình bày và tập tin PDF ) cùng lúc từ kho tài liệu được lưu trữ trên Google Docs của mình.
Để thực hiện điều này bạn chỉ cần vào All items và bấm chọn những tài liệu cần chuyển đổi, nén hay tải xuống, sau đó chọn More actions > Export...


Tại đây bạn có thể biết được số lượng tập tin được nén cũng như các tùy chọn cho phép chuyển đổi sang các định dạng của bộ phần mềm MS Office, OpenOffice hay PDF trước khi chúng được nén lại và được tải xuống. Tiếp theo bạn bấm Continue để thực hiện.


Nếu quá trình nén diễn ra quá lâu thì bạn có thể yêu cầu Google gửi tập tin nén đó qua email để tiện việc xem lại sau này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post