Kỷ niệm lần thứ 54 Quốc khánh Cộng hòa Áo


Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 54 Quốc khánh Cộng hòa Áo (26/10/1955 – 26/10/2009), Google Áo đã đăng logo mới mừng ngày lễ quốc khánh của đất nước này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post