Google Images thay đổi cách chọn tìm kiếm an toàn

Google Image vừa có 1 sự thay đổi nhỏ trong việc chọn lựa việc bật tắt tính năng tìm kiếm an toàn.


( Trước )


( Nay )
Cụ thể là bạn có nhiều lựa chọn hơn ở munu Moderate xổ xuống. Tuy nhiên bây giờ sự thay đổi này chỉ được cập nhật trong phiên bản Google Images tiếng Anh mà thôi.
* Một sự thay đổi nhỏ nữa là Google đã đổi tên lại cho công cụ tìm kiếm của mình từ Google Image Search sang Google Images ( hay từ Google TÌm kiếm hình ảnh sang Google hình ảnh ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post