Pegman trở thành Phi hành gia

Hôm nay 20/7/2009 vừa tròn 40 năm ngày con người lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng với Neil Armstrong, cùng Buzz Aldrin & Michael Collins trên tàu Apollo 11. Google cũng kỷ niệm sự kiện này bằng việc thay đổi biểu tượng Pegman sang biểu tượng của 1 phi hàng gia trong chế độ xem ảnh đường phố ( Street View ) của Google Maps.


Bạn có thể xem những biểu tượng Phi hành gia khác tại đây.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post