Bảng theo dõi tình trạng các ứng dụng Google đã có trong 24 ngôn ngữ khác nhau

Trước đây mình có giới thiệu trang web Google Apps Status Dashboard chuyên dùng để theo dõi tình trạng hoạt động của các ứng dụng Google. Bây giời bảng theo dõi này đã được dịch sang 24 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới trong đó có tiếng Việt.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post