Thiết kế lại của Google AdWords


( Hình ảnh giao diện mới )


( Hình ảnh giao diện cũ )

Google vừa thiết kế lại công cụ quản lý các chiến dịch quảng cáo ( ad campaign management tool ) của Google AdWords. Bên cạnh đó Google còn,liệt kê danh sách những tính năng mới và nói với bạn những gì đã thay đổi.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post