Google Sites làm mới giao diện

Google Sites đã thay đổi giao diện trông giống Google Docs trong phần viết bài, trang. Lúc này người dùng có thể dễ dàng viết nội dung, căn chỉnh.... giống hệt trong Google Docs.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post