Quốc khánh Philippines


Ngày 12/6 vừa qua, Google kỷ niệm lễ quốc khánh của đất nước này bằng việc cho đăng logo mới ngay trên trang chủ Google Philippines. Đây là lần đầu tiên Google có logo riêng cho đất nước này, nhìn họ mà ngẫm đến Việt Nam, với số người sử dụng internet hàng đầu thế giới mà Google vẫn chưa có động thái gì cho các ngày lễ của nước ta ngoại trừ Tết Trung thu năm ngoái.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post