Google Docs hỗ trợ tải lên tệp tin .docx

Nếu bạn sử dụng Microsoft Office 2007 và lưu tất cả các tài liệu dưới định dạng tệp tin chính của công cụ này ( như .docx, .xlsx... ) thì không thể upload lên Google Docs phiên bản trước đây, do đó bạn phải chuyển về các định dạng cũ như .doc hay .xls.
Nhưng từ nay bạn không phải bận tâm đến điều đó, Google Docs mới cho phép bạn đăng tài liệu của MS Word 2007 ( .docx ) lên lưu trữ.


Để đăng tải liệu lên Docs bạn bấm Upload để bắt đầu quá trình tải.
Lưu ý: dung lượng tối đa cho phép là 500KB/tệp tin.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post