Chia sẻ video trên Facebook, Twitter và Google Reader

YouTube vừa thêm vào trang upload video thêm 1 tuỳ chọn cho phép bạn chia sẻ các video của mình trên các mạng Facebook, Twitter và Google Reader.
Cũng trong ngày 12/6 vừa rồi trang chủ YouTube đăng logo cho sự kiện Truyền hình Mỹ chuyển đổi từ công nghệ truyền hình analog sang kỹ thuật số.


Tuy nhiên vẫn có đến 2,8 triệu hộ gia đình Mỹ chưa sẵn sàng cho việc chuyển đổi này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post