Sinh nhật của Mary Cassatt


Hôm nay trang chủ Google có đăng logo mừng sinh nhật của nữ hoạ sĩ Mary Cassatt. Theo: Wikipedia.org:

Mary Cassatt là một họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng. Bà sinh ở Pittsburgh, Pennsylvania ngày 22/5/1844 nhưng sống tại Pháp.

* 1865-1870 đi châu Âu
* 1874 Định cư ở Paris
* 1879 Triển lãm lần đầu chung với phái ấn tượng theo lời mời của Edgar Degas
* 1891 Triển lãm một mình tại cuộc triển lãm Durand – Ruel
* ngày 14/6/1926 chết tại Baufresn.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post