Google tưởng nhớ đến tổ tiên xa xôi của loài người


Một hoá thạch đã được phát hiện ở Đức, 1 loại linh trưởng được coi là đã tuyệt chủng, nó đã tạo ra 1 làn sóng về cuộc nghiên cứu về nguồn gốc loài người. Trong khoa học người ta vẫn chưa biết được loài trung gian trong quá trình tiến hoá từ loài này sang loài khác và người ta đặt tên cho giai đoạn đó là Missing Link. Các nhà khoa học đã cố tìm những Missing Link để lý giải cho sự tiến hoá từ khỉ lên người, với bằng chứng vừa mới tìm được này hứa hẹn sẽ có rất nhiều điều thú vị về tổ tiên xa xôi của chúng ta.
Google cũng đã hưởng ứng bằng cách đăng logo trên ở khắp các trang chủ quốc gia của mình.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post