Dịch thư trong Gmail sang ngôn ngữ khác

Trước đây mình có viết bài Sắp có thể phiên dịch nội dung thư trong Gmail? để thông báo về tính năng mới hấp dẫn này, không như dự đoán đến cuối tháng 5 này Gmail mới bổ sung tính năng Message translation ( Dịch thư ) vào thẻ Labs. Gmail đã sử dụng công cụ phiên dịch Google Translate nên bạn cứ an tâm về độ chính xác nhé.


Bạn cũng có thể dịch thư sang nhiều ngôn ngữ khác bằng cách bấm vào liên kết " Change language" để trở về thẻ General ( Chung ) để cài đặt sang ngôn ngữ bất kỳ khác.


Tại đây bạn được phép thay đổi ngôn ngữ đích mặc định hay bật tắt tính năng này.
Theo mình thì đây là tính năng tuyệt vời và chứng tỏ Gmail vẫn và webmail tốt nhất hiện nay.
Mình cũng xin giới thiệu đoạn truyện tranh vui của Google về tính năng mới này

Photobucket
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post