Sinh nhật nhà toán học Chen Jingrun


Trong khi Google các quốc gia kỷ niệm Sinh nhật của Mary Cassatt thì trên trang chủ Google Trung Quốc lại đăng logo khác mừng sinh nhật của nhà toán học người Trung Quốc Trần Cảnh Nhuận ( Chen Jingrun ) ( 22/5/1933 - 19/3/1996 ), người đã chứng minh rằng có vô hạn số nguyên tố.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post