Tự làm theme cho Gmail

Gmail vừa cho phép người dùng tự tạo theme riêng cho mình nếu họ không thích nhưng mẫu theme có sẵn. Công cụ tạo theme này được đặt trong trang Themes của Settings. Bạn bấm vào "Choose your own colors" để bắt đầu thực hiện.


Tại đây bạn có thể thay đổi màu nền của Gmail, màu các link, màu chữ, màu thanh điều hướng và nhiều thứ khác nữa. Cuối cùng bấm Save để lưu lại. Bây giờ bạn trở lại Gmail sẽ thấy sự thay đổi kỳ diệu này.
Nếu bạn chán với kiểu giao diện này và muốn trở lại như cũ thì có 31 theme mặc định khác hoặc bạn bấm Reset để khôi phục lại trang thái ban đầu.

"Các công ty đang sử dụng gói Google Apps sẽ không nhìn thấy bất kỳ một tùy chọn nào về giao diện cả, nhưng chúng tôi đang làm việc để mang chúng đến cho bạn", theo Gmail's blog.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post