Thêm Google News vào website, blog

Để giúp bạn theo dõi tin tức thời sự khắp nơi trên thế giới ngay trong website, blog của bạn một cách nhanh chóng, Google đã phát triển 1 công cụ cho phép bạn chèn tiện ích Google News vào đó. Với tiện ích này bạn có thể tỳ biến khá dễ dàng khi có thể lựa chọn tin tức thông qua các từ khóa như: "Obama " hay "Superbowl" hay những chuyên đề về kinh doanh, giải trí hay thời trang.
Để lấy mã chèn vào web, blog bạn hãy truy cập vào trang NewsShow Wizard rồi làm theo hướng dẫn.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post