Download sách từ Google Book Search

Một thông tin vui cho độc giả mạng đó là Google Book Search đã cho phép mọi người tải về những cuốn sách trong kho dữ liệu của mình, nhưng chỉ cho phép tải trong phạm vi những cuốn sách mang tính phổ biến cao như cuốn Hamlet. Còn lại đều chỉ cho phép ta đọc một phần rất nhỏ.Một cách khác có thể tải được sách là bạn sử dụng Google Book Downloader ( yêu cầu máy có cài đặt .NET Framework 3.5 SP1 ). Phần mềm này chỉ tải được các đoạn có sẵn mà Google cho ta đọc trên Google Book Search mà thôi. Và nó không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến điều khoản sử dụng của Google Book Search.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

2 Comments

Previous Post Next Post