Xác thực dữ liệu trong bảng tính Google

Google Docs vừa thêm tính năng xác thực dữ liệu trong công cụ bảng tính của mình. Tại đây bạn có thể giới hạn (cho phép ) nhập dữ liệu trong một vùng cho phép, ví dụ như cho phép nhập dữ liệu số từ 1 - 100, hay nhập văn bản có chứa hay không chứa 1 chữ nào đó... Để sử dụng bạn mở bảng tính Google, dùng chuột kéo chọn vùng xác thực, ví dụ D2:E12. Vào Công cụ > Xác thực dữ liệu.


Tại đây bạn tùy chọn theo ý mình, lời nhắc nhở trong phần Văn bản trợ giúpĐộ mạnh của chương trình xác thực.
Như vậy từ nay nếu bạn làm viêc trong vùng yêu cầu xác thực, nếu bạn nhập sai (ngoài vùng cho phép ) thì chương trình sẽ nhắc nhở bạn hay không cho phép bạn nhập tùy theo Độ mạnh mà bạn đã cài đặt ban đầu.


Chúc bạn làm việc hiệu quả hơn với tính năng mới này.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post