Mở rộng phần hiển thị nội dung bài viết

Một thủ thuật sau đây từ BlogU sẽ giúp bạn mở rộng không gian phần hiển thị nội dung bài viết của bạn trong blog. Đầu tiên bạn vào Layout > Edit HTML, sau đó bạn tìm đến đoạn mã sau:


#outer-wrapper {
width: 660px;
margin:0 auto;
padding:10px;
text-align:$startSide;
font: $bodyfont;
}

#main-wrapper {
width: 410px;
float: $startSide;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}


Sau đó bạn sửa lại như ví dụ dưới đây:


#outer-wrapper {
width: 860px;
margin:0 auto;
padding:10px;
text-align:$startSide;
font: $bodyfont;
}

#main-wrapper {
width: 610px;
float: $startSide;
word-wrap: break-word; /* fix for long text breaking sidebar float in IE */
overflow: hidden; /* fix for long non-text content breaking IE sidebar float */
}


Ở đây mình tăng chiều rộng thêm 200px. Công việc còn lại là lưu lại và xem kết quả.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

1 Comments

  1. Đây là thủ thuật chỉ áp dụng được với một số giao diện mà phần nội dung hiển thị cố định lại (cho vừa với độ phân giải phổ thông của màn hình hiển thị 1024x768), loại giao diện này sẽ không tự động co lại khiến cho ở màn hình nhỏ (lại là phần lớn - thông qua thống kê bởi Google Analytics những người đọc blog của tôi) gây ra mất nội dung. Do đó cần cân nhắc khi áp dụng.
    Với giao diện mà blog tôi sử dụng sẽ không có phần áp dụng như vậy bởi chúng đã tự co giãn phụ thuộc vào màn hình. Ở themes đó chỉ có số % tỷ lệ chia cột là có thể thay đổi thôi (và tôi cũng đã chỉnh sửa con số này trong thời gian trước đây)

    ReplyDelete
Previous Post Next Post