Theo dõi thống kê và số liệu người xem video trên Youtube

YouTube cho phép người dùng theo dõi các số liệu về người xem các đoạn video của mình. Để xem thống kê bạn truy cập vào trang http://www.youtube.com/my_videos_insight rồi xem thống kê của YouTube như số lượng người xem, quốc gia của họ.... thông qua bảng biểu rất trực quan.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post