Google lại đóng của SearchMash


Như một cuộc khủng hoảng xảy ra đối với Google, trong một thời gian ngắn họ đã khai tử hàng loạt sản phẩm của mình từ Hello, Lively và bây giờ là SearchMash. SearchMash được cung cấp vào tháng 9/2006 đã bất ngờ đóng của vào đêm hôm qua mà chưa rõ nguyên nhân từ phía Google.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post