Trò chuyện trong iGoogle và Orkut

Google đã cập nhật thêm thẻ chat ở Gmail vào trang chủ iGoogle. Nếu tính năng này chưa được kích hoạt ở tài khoản của bạn thì có thể vào http://www.google.com/ig/v2invite để thêm tính năng này mặc dù sẽ làm trang web tải về chậm hơn. Bên cạnh đó người dùng cũng có thể chat ngay với bạn bè trong Orkut nếu thấy họ đang online.


Tính năng mới này sẽ được cung cấp trong tuân tới nên khả năng bây giờ chúng ta chưa thể dùng được.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post