Audio Knols - nghe các bài viết

Knol vừa thử nghiệm tính năng mới là các bài viết sẽ được tự động chuyển sang tập tin âm thanh có thể phát ngay hay tải về dưới dạng mp3. Với tính năng mới này chúng ta không cần phải nhìn vào màn hình máy tính để đọc bài viết mà chỉ cần bật loa lên để nghe bài viết đó. Trong giai đoạn thử nghiệm này chỉ một số ít bài viết được lựa chọn và chỉ có trong các bài viết bằng tiếng Anh. Nếu thử nghiệm đem lại kết quả tốt thì Google Knol sẽ bổ sung thêm các ngôn ngữ khác.
Bạn có thể xem thử nghiệm của Google Knol với bài viết Multiple Sclerosis của Ari Green.

Bấm vào liên kết Listen để nghe.

Hi vọng Google cũng bổ sung tính năng này trong các ứng dụng khác như Google Docs, Google Reader, Google Book Search.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post