Sẵn sàng tham dự YouTube Live?


Lần đầu tiên trong lịc sử YouTube có các hoạt động thực tế ngoài xã hội. Với YouTube Live được tổ chức vào ngày 22/11/2008 ở San Francisco là một lễ hội ca ngợi cộng đồng khổng lồ người sử dụng website của hãng từ các video blogger tự chế đến các ngôi sao ca nhạc, nghệ sĩ và nhiều hơn thế nữa. Một phần của buổi lễ này, buổi biểu diễn có nhiều tiết mục, YouTube Live sẽ mang cho bạn nhiều đoạn video hay được nhiều người xem trên YouTube.
Nếu bạn muốn tham dự thì vào trang www.youtube.com/live hay YouTube Live để đăng ký. Nếu bạn là một trong số những người may mắn thì sẽ được nhận được 2 tấm vé mời tham dự YouTube Live.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post