Google gỡ bỏ liên kết định nghĩa trong kết quả tìm kiếm


Google đã bắt đầu gõ bỏ liên kết từ điển trong trang kết quả của Google cho một phần người sử dụng hoặc có lẽ đến tất cả các người sử dụng. Trước đây nếu bạn tìm kiếm 1 từ khóa như "House" thì sẽ có một liên kết dẫn đến một định nghĩa trong đầu trang thanh màu xanh. Một vài năm trước đây này đã được liên kết với dictionary.com và kể từ tháng một năm 2005, với answers.com. Đây là chức năng khá hay mà Google lại gỡ bỏ. Tiếc quá nhỉ :D
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post