Google mừng ngày Biết ơn người cao tuổi


Google Nhật Bản hôm nay để 1 logo nhằm mừng ngày lễ biết ơn người lớn tuổi, đây là ngày mà con cháu thể hiện lòng biết ơn của mình đối với ông bà, cha mẹ.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post