Hiển thị top người nhận xét nhiều nhất trong Blogger

Đây là một trong những cách khuyến khích người dùng nhận xét ( comment ) trong blog của mình. Mình muốn giới thiệu một thủ thuật giúp cho chủ nhân blog theo dõi "Thượng khách" của mình. Đây là 1 đoạn mã được thêm vào thành phần trang của blog. Bạn vào Trình bày > Phần tử Trang > Thêm Tiện ích > Chọn HTML/Javascript , rồi dán đoạn mã sau đây vào phần Nội dụng:


<script type="text/javascript">
function pipeCallback(obj) {
document.write("<ol>");
var i;
for (i = 0; i < obj.count ; i++)
{
var href = "'" + obj.value.items[i].link + "'";
var item = "<li>" + "<a href=" + href + ">" + obj.value.items[i].title + "</a> </li>";
document.write(item);
}
document.write("</ol>");
}
</script>
<script src= "http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_render=json&_callback=pipeCallback&
_id=c92ac21897d8b56e61cfa85930dd89a1&url=http%3A%2F%2FTênblog.blogspot.com&num=10" type="text/javascript"></script>


Bạn cần sửa lại Tênblog thành của mình là xong. Sau đó bấm Lưu lại.

Bạn chỉ cần sửa


Theo: Google System

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post