Google Messages Bắt Đầu Cập Nhật Tính Năng Phân Loại Tin NhắnSau một thời gian thử nghiệm tại Ấn Độ tính năng tự động phân loại theo group tin nhắn của Messages thì nay Google đã bắt đầu cập nhật tính năng này ra thêm các quốc gia khác. Bạn sẽ được thông báo tính năng mới hoặc chủ động kiểm tra trong phần Cài đặt của ứng dụng Messages. Hiện tại ứng dụng này đã tự động nhận biết sắp xếp phân loại tin nhắn theo các mục: All, Personal, Business kèm theo biểu tượng của từng catagory. 


Ứng dụng cũng sẽ không hiển thị phân loại theo OTP, tuy nhiên bạn có thể cài đặt tự động xóa các tin nhắn OTP nhạy cảm này trong vòng 24 giờ hay lựa chọn catagory ưu tiên theo vì theo mặc định là All. Ngoài ra, chúng ta cũng không thấy xuất hiện phần Transactions và Offers như tại Ấn Độ, khả năng Google sẽ hiển thị các mục này cho từng quốc gia riêng. 

Hiện tại tính năng này đã bắt đầu cập nhật cho người dùng ở Mỹ và tiếp tục tại các quốc gia khác, bạn có thể đợi thêm một vài ngày nữa để trải nghiệm tính năng này.

Nguồn: 9to5Google, Android Police

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post