Google Chrome Cập Nhật Icon Sau 8 Năm


Google giới thiệu trình duyệt Chome vào năm 2008 và từ đó đến nay icon của trình duyệt này đã thay đổi rất khác so với hiện tại. Mặc dù những nét biểu tượng vẫn còn được giữ nay như quả cầu và các khối màu sắc cơ bản nhưng icon ngày càng trở lên phẳng hơn. Và nay, Google tiếp tục cập nhật lại icon cho Chrome sau 8 năm với những thay đổi rất nhỏ và tinh tế. 

Biểu tượng mới này được Google làm cho tươi mới hơn với những gam màu tươi hơn, loại bỏ các bóng mờ trước đây để làm cho icon phẳng hơn và thay đổi một chút các tỷ lệ giữa các thành phần. Bạn có thể thấy vòng tròn nhỏ bên trong được làm lớn hơn và vòng tròn bao quanh bên ngoài được làm mỏng hơn. Tất cả các thay đổi để phù hợp với bộ nhận diện thương hiện hiện đại hơn của Google. Nhưng thành thật mà nói những thay đổi này rất khó để nhận ra nếu mình không nói cho các bạn biết. Bạn có thể xem và so sánh các icon qua các lần thay đổi để thấy được sự khác biệt.

Nguồn: Android Police

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post