Gmail Sắp Chuyển Qua Giao Diện Mới Hiện Đại Hơn


Sau nửa năm thử nghiệm giao diện mới, Gmail đã chính thức thông báo họ đã sẵn sàng nâng cấp giao diện hiện tại lên phiên bản mới hiện đại hơn, hài hòa hơn. Giao diện mới này sẽ là không gian làm việc chung giữa các thành phần Mail, Chat, Spaces và Meet.

Giao diện mới này có nhiều ưu điểm như dễ dàng chuyển qua lại giữa các thành phần Mail, Chat, Spaces thay vì phải mở cửa sổ mới cũng như nhanh chóng nắm bắt được các thông báo mới từ các phần còn lại. 

Google cũng đưa ra lịch trình chuyển đổi sang giao diện mới như sau cho mọi người cùng nắm bắt:

  • Ngày 8/2/2022: Người dùng có thể tham gia thử nghiệm giao diện mới và có thể quay lại giao diện cũ như hiện tại.
  • Tháng 4/2022: Gmail triển khai giao diện mới tới toàn bộ người dùng, những ai không thích có thể quay lại giao diện cũ trong phần Cài Đặt.
  • Cuối Quý 2/2022: Giao diện mới sẽ là giao diện mặc định, người dùng không thể quay lại giao diện cũ.

Bạn có thể xem và so sánh 2 giao diện mới và hiện tại của Gmail để tiện so sánh.

Giao diện cũ

Giao diện mới

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post