Lễ Tạ Ơn 2021


Trang chủ Google đã đăng logo mới tại Mỹ chào đón Lễ Tạ ơn năm nay tại quốc gia này. Lễ Tạ ơn mang ý nghĩa là mừng thu hoạch được mùa và tạ ơn Thiên Chúa đã giúp cho cuộc sống no đủ và an lành. Ở Mỹ, lễ này được tổ chức vào ngày thứ Năm của tuần thứ tư của tháng 11 hàng năm. Năm nay lễ Tạ ơn rơi vào ngày hôm nay, Thứ Năm ngày 25/11/2021.


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post