Google Docs Bổ Sung Thêm Tính Năng Ngắt Trang và Tùy Chọn @Mention Thông Minh

 Nhằm nâng cao, cải thiện các tính năng phục vụ người dùng, ứng dụng Google Docs mới bổ sung thêm tính năng ngắt trang (page break) và @mention tương tự như bên Gmail đã triển khai.

Sử dụng tính năng Ngắt trang tương tự trong Microsoft Office Word

Nếu bạn hay sử dụng phần mềm Word thì tính năng ngắt trang (page break) giúp bạn nhanh chóng ngắt trang hiện tại để sang một trang mới. Ưu điểm của page break sẽ giúp bạn nhanh chóng sang trang mới một cách nhanh chóng hay bạn muốn dành một khoảng trắng để chèn hình ảnh, bảng biểu. Page break giúp văn bản đó mạch lạc hơn phù hợp tới các báo cáo, luận án...


Để sử dụng bạn chỉ cần chọn đoạn văn bản cần ngắt trang rồi chọn Format > Line & paragraph spacing > Add page break before.

Thêm thông tin nhanh bằng @mention

Nếu bạn dùng Gmail thì không còn lạ lẫm với tính năng @mention này khi muốn nhắc đến ai đó trong nội dung thư thì nay bạn cũng có thể làm việc tương tự trong Google Docs, @mention còn có thể cho phép thêm: file, danh bạ liên hệ, ngày và sự kiện trong Calendar. 


Để sử dụng bạn chỉ cần bấn phím @ để gọi tính năng. 

Nguồn: Google Workspace Update blog 1, 2

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post