Gmail Quay Trở Lại Dùng Nút "Soạn Thư" Cũ Trên Bản Web


Đầu năm nay, Gmail đã chuyển qua sử dụng nút "Soạn thư" mới biểu tượng tròn nhỏ hơn cho phiên bản web. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin phản hồi từ người dùng cho rằng nút "Soạn thư" cũ lớn trực quan hơn nên Gmail đã quyết định quay lại sử dụng nút cũ này bắt đầu từ ngày 3/11/2021.

Nút "Soạn thư" thay đổi: Bên trái: Hiện tại, Bên phải: thay đổi từ ngày 3/11/2021

Sự thay đổi là áp dụng cho toàn bộ các khách hàng Google Workspace và tài khoản Gmail cá nhân.

Nguồn: WorkspaceUpdates blog

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post