Gmail Thêm Lựa Chọn Lưu Ảnh Vào Google Photos

Giờ đây khi bạn nhận được thư có đính kèm theo ảnh trong Gmail thì bạn có thể lưu chúng vào thẳng tài khoản Google Photos chỉ bằng cách bấm nút "Save to Photos". Tùy chọn "Save to Photos" này mới được Gmail bổ sung bên cạnh "Download" và "Add to Drive" đã có từ trước. 

Save to Photos trong Gmail

Save to Photos trong chế độ preview

Tính năng này sẽ giúp bạn không phải download ảnh rồi lại upload thủ công lên Google Photos nữa nên sẽ tiết kiệm thời gian cho người dùng. Tuy nhiên có điều hơi tiếc là hiện tại Gmail mới chỉ hỗ trợ tính năng này cho các ảnh định dạng JPEG mà thôi. 

Nguồn: Workspace Updates blog

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post