Ứng Dụng Gmail Trên Android Thêm Hiệu Ứng Khi Thao Tác Vuốt Ngang

Bên cạnh việc bổ sung thêm tab Chat và Rooms vào Gmail thì nay Google cũng thêm một thay đổi nhỏ khi người dùng tương tác với các thư khi vuốt ngang. Cụ thể Gmail bản trên Android đã thêm các hình hiệu ứng trực quan hơn, ví dụ khi bạn có các hành động phân loại như xóa thư, đánh dấu đã đọc, lưu trữ....sẽ đi kèm với hình ảnh minh họa và màu nền cho hành động đó. 

Lưu trữ và Xóa thư

Đã đọc và Chuyển thư sang thư mục khác

Nhắc lại

Hiện tại Google mới chỉ cập nhật tính năng này trên Android. Để sử dụng bạn update ứng dụng Gmail cho Android lên bản mới nhất. 

Nguồn: 9to5Google

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post