Gmail Đã Thêm Tab Chat Và Rooms Cho Tài Khoản Miễn Phí

Năm ngoái, Google thông báo họ đã triển khai thêm các tab Chat và Rooms bên cạnh tab Mail và Meet đã có đối với các tài khoản Workspace của họ. Mục đích Google đưa các dịch vụ này vào Gmail để giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn mà không phải rời ứng dụng Gmail. Bốn tab gồm Mail. Chat, Rooms và Meet sẽ là không gian làm việc hợp nhất cho người dùng. Với Mail bạn sẽ truy cập các thư, trong khi Chat là nơi bạn trò truyện với các thành viên khác, còn Rooms là nơi trò chuyện làm việc của cả nhóm, còn Meet là nơi bạn theo dõi các cuộc họp bạn sắp tham gia.

Một tin vui với người dùng Gmail là Google cũng bắt đầu mang sự tiện dụng của không gian làm việc tích hợp này cho các tài khoản miễn phí. 

Cách bật tab Chat và Rooms

Trên Android

  1. Cài đặt ứng dụng Gmail mới nhất
  2. Chuyển sang tài khoản Gmail cá nhân > Settings > General > Chọn "Chat (Early Access).

Trên Web

  1. Truy cập https://mail.google.com/mail/u/0/#settings/chat
  2. Chọn Google Chat (Early Access).

  Nguồn: 9to5Google
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post