Google Khuyên Mọi Người Đeo Khẩu Trang Thường Xuyên

Nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức mọi người trong việc phòng chống dịch bệnh covid-19, Google đã cho đăng logo mới khuyên khích người dân đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc nơi đông người. Mặc dù các quốc gia đã bắt đầu tiêm vắc-xin nhưng việc đeo khẩu trang này vẫn rất cần thiết.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post